XenClient: Backup en Restore VM’s zonder Synchronizer

Mocht je Citrix XenClient testen of gebruiken, dan wil je af en toe wel een backup maken van je VM, voor het geval dat er eens iets mis gaat. Ook als je upgrade naar een nieuwe versie van XenClient kan het handig zijn om een backup te maken. Bij een upgrade is het namelijk niet altijd mogelijk om de bestaande VM’s te bewaren.

Normaal is dit eenvoudig te bewerkstelligen via de Synchronizer. Alleen, niet iedereen heeft die beschikbaar. Het is met wat omwegen toch mogelijk een backup te maken. Hiervoor heb je wel een extra computer in hetzelfde netwerk nodig.

Op de disk van de machine met XenClient staan een aantal directories. XenClient slaat de configuratie van VM’s op in de .configvms directory. De daadwerkelijke VHD’s van de VM’s worden opgeslagen in .storagedisks. Helaas zijn de configuratie bestanden en de disken niet onder een logische naam opgeslagen, maar onder UUID’s.

Backup van een XenClient VM

Stap 1: Opvragen van VM UUID

Als eerste moet je erachter komen wat de UUID is van de VM die je wilt backuppen. Open daarvoor eerst een Terminal venster door in de GUI van XenClient de toetsencombinatie Control+Shift+T in te drukken. Er opent zich nu een terminal venster, waarin gevraagd wordt naar het root-wachtwoord. Voer deze in. Je krijgt nu “[email protected]:~#” te zien. Voer hier het commando xec-vm in. Hiermee vraag je een overzicht op van alle VM’s die binnen XenClient bekend zijn, met hun logische naam en hun UUID. De uitvoer ziet er ongeveer als volgt uit:

Onthou de UUID van de machine die je wilt backuppen.

Stap 2: Remote verbinding met XenClient

Voor het extern verbinding maken met XenClient vanaf een andere machine moet je SSH hebben geactiveerd. Het activeren van SSH wordt gevraagd bij de installatie van XenClient. Heb je het toen niet geactiveerd, dan kun je het via het terminal venster alsnog activeren. Type het volgende commando om SSH binnen XenClient te activeren: touch /config/ssh_enabled , druk daarna op control+q om de interface van XenClient een refresh te geven en SSH te activeren.

Daarnaast heb je het IP adres nodig van de XenClient. Heb je de XenClient 2 TechPreview of hoger, ga dan binnen de XenClient GUI naar het netwerk icoon rechtsbovenin. Kies daarna voor “Connection Information“. Hier vind je het ip adres van de wireless of wired verbinding. Heb je nog XenClient 1, dan kun je het volgende commando invoeren in een terminal venster: ifconfig | less
. Het IP adres wordt getoond bij brbridged (bij bedrade verbinding) en bij wlan0 (bij draadloze verbinding).

Installeer nu WinSCP op een andere machine. Open WinSCP en maak een verbinding naar de XenClient machine door het ip-adres in te voeren, root als user name en het wachtwoord van de root.

Druk vervolgens op Login. Mocht je een waarschuwing krijgen over een certificaat, dan kun je deze gewoon vertrouwen en opslaan. Dit is het self-made certificaat dat XenClient gebruikt.

Je krijgt nu een scherm te zien met aan de linkerkant de machine waar WinSCP op draait en op de rechterkant van het scherm de disk van de XenClient machine.

Stap 3: Opzoeken locatie van de VHD

Browse in het rechterveld van WinSCP naar ..configvms.

Hier staan enkele bestanden in, met dezelde UUID’s als in stap 1. Open het bestand dat correspondeert met de UUID die je wil backuppen, door er op te dubbelklikken. In het bestand dat zich nu opent moet je op zoek gaan naar het trefwoord “disk”. Iets daaronder staat het path naar de VHD die gebruikt wordt voor de VM.

Mochten in dit bestand meerdere VHD’s staan. Dan is de VM al een keer gesynchroniseerd met een Synchronizer, of heb je de VM gedownload van een Synchronizer. In dat geval kun je niet zomaar een backup maken van de VHD. In dat geval moet je naast de VHD’s die in dit bestand staan, ook de config file backuppen.

Stap 4: Backup van de VHD

Een backup maken is nu simpel. Ga in het rechterscherm naar de locatie die je in stap 3 hebt gevonden. Alle VHD’s staan in de directory ..storagedisks. In het linker gedeelte van WinSCP ga je naar de locatie waar je de backup van de VHD wil plaatsen. Sleep nu het VHD bestand van het rechterscherm naar de linkerkant. WinSCP kopieert nu de VHD naar je backup locatie.

Restoren van een XenClient VM

Het restoren gaat op de volgende manier:

  1. Maak een nieuwe VM aan via de Add-VM Wizard. De grootte van de harddisk van de VM maakt niet uit. Deze kun je gerust op 10gb zetten. Kies op het einde om de VM wel aan te maken, maar nog geen installatie te doen.
  2. Vraag de UUID op (zie stap 1 van backup)
  3. Maak verbinding via WinSCP (zie stap 2 van backup)
  4. Open de configfile (zie stap 3 van backup)
  5. Ga naar de directory met de VHD’s en rename de originele vhd van de VM (bv. door deze de extensie .old te geven)
  6. Kopieer nu de backup VHD naar de storage locatie van de XenClient.
  7. Rename de oude vhd naar de UUID van de disk die bij de net aangemaakt VHD hoort.
  8. Start de VM