BranchCache voor bestanden werkt niet

Vanwege een tragere en niet al te grote WAN link van een cloud service center naar een klant, moest ik voor bepaalde data die door CAD programma’s nodig was, BranchCache inrichten. Een BranchCache Hosted Server download grotere kaarten en tekeningen in read-only mode, waarna de clients deze snel kunnen openen over het interne LAN in plaats van dat de data over de WAN verbinding naar elke client zou gaan.

branchcache-not-workingNa inrichting van BranchCache voor Bestanden volgens de documentatie (http://technet.microsoft.com/library/ee649232(v=ws.10).aspx) bleek BranchCache niet helemaal te doen wat we hadden verwacht. De SMB cache bleef op 0 staan, terwijl die echt op moest lopen.

Troubleshooting tips voor BranchCache zijn echter lastig te vinden. In de deploymentguide is het troubleshoot gedeelte volledig verdwenen. Gelukkig is hij in de eerste versies van het document nog wel aanwezig (http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd637794(v=ws.10).aspx) maar echt veel informatie staat er niet in.

branchcache-client-policyVoor de zekerheid is in de GPO ingesteld dat BranchCache altijd ingeschakeld moet zijn op alle clients, ongeacht de grootte van de vertraging op het netwerk, door de retourlatentie op 0 in te stellen. Daarnaast ook de PeerDistSvc (BranchCache service) op automatisch starten gezet. Op de fileserver eenmalig het commando gegeven om de hashes van de bestanden (die nodig zijn voor BranchCache werking) direct te genereren via het commando hashgen –f C:\[shared directory]. Op dat moment kun je in het dos-venster de voortgang van het hashen volgen.

Maar wat er ook geprobeerd werd, BranchCache bleef weigeren. Uiteindelijk de gehele documentatie nog een keer doorgelezen. Bij het stuk ‘enable BranchCache on a file share’ begon me wat te dagen. BranchCache activeer je onder de optie ‘Only the files and programs that users specify are available offline’. Dat houdt in dat BranchCache Offline Folders gebruikt voor zijn functionaliteit. branchcache-workingOffline Folders was echter op de clients uitgeschakeld, om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk bestanden offline zouden plaatsen over de niet al te brede WAN verbinding. Nadat we deze optie voor de specifieke clients weer hadden ingeschakeld, werkte BranchCache direct.

 

Deze informatie (het activeren van Offline Files op de clients) wordt echter in geen van de documentatie van Microsoft genoemd. Misschien omdat dit “overduidelijk” blijkt uit het feit dat de optie op de server onder Offline Files valt in de share instellingen. Ik heb bij Microsoft in ieder geval aangegeven dat dit in de informatie van de pre-reqs van de client moet komen.