Highlights van de RES Software Partner Dag

Tijdens de RES Partnerdag is veel informatie naar buiten gekomen over de nieuwe producten en versies. In deze blog een korte samenvatting voor wat ons staat te wachten. Veel ervan is al naar buiten gekomen via Twitter, maar hierbij een korte samenvatting.

RES zet in op de consumenten, de gebruikers van datgene wat wij, de IT aanbieden. IT as a Service wordt IT is a Service. De IT afdeling is service verlenend en helpen de gebruiker om te kunnen werken met het device dat hij zelf wil gebruiken. Tevens helpen wij hem bij de inrichting van zijn werkplek. Hiervoor is het nodig om een Enterprise IT Store aan te bieden. Hierin worden niet alleen applicaties aangeboden (= Appstore) maar ook alle andere services die IT kan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de gebruikersgegevens in het AD, zodat telefoonnummers kloppen en het aanvragen van een nieuwe laptop.

De cloud komt er aan (of is er eigenlijk al). RES sluit zich aan bij de 3P’s van Citrix: Personal, Private en Public clouds. Echter de cloud ziet er van boven wel mooi uit, maar van onder is het toch nog een soort hurricane voor de gebruikers. Het is nog niet duidelijk waar hij heen gaat en wat je er mee kan of hoe je het moet inzetten. Via RES tools als Automation Manager, Service Orchestration en Workspace Manager wordt de cloud makkelijker te bevatten en te beheren. RES HyperDrive is daarnaast een goede uitbreiding binnen veel Private clouds van overheden en binnen de medische wereld. Daar moet de data zo secure mogelijk zijn, waarbij de data niet buiten de eigen infrastructuur mag worden opgeslagen. RES HyperDrive zorgt voor encryptie van de data op alle devices van de gebruikers, terwijl de data zelf niet eerst in een cloud storage moet worden opgeslagen. Voor RES HyperDrive komt overigens geen EAP beschikbaar. Wel zal er over enkele maanden een Technology Preview uitkomen.

Vernieuwingen in RES Workspace Manager 2012

RES staat niet stil. De ontwikkeling van huidige producten is in volle gang. RES Workspace Manager 2012 komt over niet al te lange tijd uit en bevat een aantal vernieuwingen.

De grootste verandering is de Relay Server. Dit wordt de dispatcher van RES Workspace Manager. Door deze in te zetten wordt het aantal verbindingen naar de database flink beperkt. Alle losse WM Agents gaan tegen deze Relay server kletsen. De Relay server geeft de informatie weer door naar de SQL server. Daarnaast cached de Relay server de configuratie-data lokaal, zodat hij deze snel naar de agents kan verspreiden. Informatie als audit en usage tracking data, worden via de Relay server naar de database gestuurd en wordt verder niet door de Relay server gecached, tenzij de database offline is.

Daarnaast wordt de Reporting Server geïntroduceerd. Dit wordt de vervanger van de huidige Usage Tracking Overview. Een losse server waar de rapporten op te vragen zijn. Tevens biedt deze server enkele API’s, waardoor 3rd parties nieuwe rapporten kunnen programmeren. Het grootste overzicht binnen deze rapporten wordt ook aangepast. Voortaan is het mogelijk om binnen de lijst van alle applicaties voor alle gebruikers, ook te tonen hoeveel gebruikers die applicatie precies gebruiken en op welke pc’s deze software is geïnstalleerd.

De management console krijgt een extra optie om zaken event-base te bekijken. In een duidelijk overzicht zie je de volgorde waarop zaken voor de gebruiker worden geregeld. Hierdoor is een beter overzicht te krijgen wat er op welk moment gebeurd als de gebruiker inlogt. Tevens zijn in dit overzicht ook de volgordes te bepalen. Het overzicht bevat dezelfde gegevens als nu al binnen de module Compositie te vinden zijn, alleen dan anders weergegeven. Veranderingen die in deze ‘Event-viewer’ worden gemaakt, worden ook direct zichtbaar in de huidige weergaven van Registry, Files & Folders, etc.

Naast shortcuts is het straks ook mogelijk om processen op te vangen. Via Intercept Applications is het mogelijk het systeem te monitoren op processen. Start bijvoorbeeld het Winword.exe proces, dan wordt deze tijdelijk een halt toegeroepen, waarna RES WM eerst de instellingen van de gebruiker regelt voor deze applicatie/proces. Nadat RES WM de instellingen heeft verwerkt, kan het proces weer verder gaan. Deze optie staat standaard uit. In latere releases van Workspace Manager is de kans groot, dat dit default aan staat.

De laatste grote verandering is de Scenario Wizard. Deze kan gezien worden als een RSoP rapport voor de Workspace Manager omgeving. Het laat zien wat er voor de gebruiker veranderd als een bepaalde instelling wordt doorgevoerd. Je geeft op hoelaat, waar vandaan en welke gebruiker er in logt en je krijgt een ‘diagnostic overview’ uit de toekomst. IT wordt voorspelbaar.

Andere vernieuwingen zijn onder andere cached user settings voor laptopgebruikers, folder redirection (iets wat nu voornamelijk nog via GPO moet), execute commands met verhoogde rechten, Zone rules voor het bestaan van een bepaalde folder of bestand, filters voor user settings (bijvoorbeeld het opslaan van cookies van alleen de afgelopen maand) en wildcard support binnen applicatie shorts. In het laatste geval kan bijvoorbeeld c:\program*\microsoft office\winword.exe in 32 en 64-bit omgevingen worden gebruikt, om daarmee één shortcut aan de gebruiker aan te bieden voor beide omgevingen). Ook is het vanaf nu mogelijk om meerdere applicaties te gelijk aan te passen (bv. de workspace veranderen). Helaas is het meerdere applicaties tegelijk verwijderen, nog niet mogelijk (tenzij deze in een subfolder staan en je deze subfolder verwijderd).

Daarnaast komt ook in RES Workspace Manager ondersteuning voor SCCM. Hierdoor is het mogelijk om voor het starten van een bepaalde applicatie, deze eerst door SCCM te laten installeren of andere zaken door SCCM te laten regelen. Tevens heeft RES het voor elkaar gekregen om SCCM deze taken ook direct voor de gebruiker uit te laten voeren, zelfs met SCCM 2007. Normaal heeft SCCM de tijd nodig om dit soort opdrachten te verwerken, zeker met de 2007 versie. RES heeft hier echter om heen weten te werken, zodat taken, net als met RES Automation Manager, direct worden uitgevoerd.

Naast deze veranderingen komen er ook nieuwe templates bij voor het opslaan van gebruikersinstellingen:

 • Adobe Professional X
 • Adobe Suite CS5
 • Foxit Reader 5
 • Google Chrome 11-16
 • iTunes 10
 • Internet Explorer 9
 • Microsoft Lync 2010 en Communicator 2007
 • Firefox 4-9
 • Opera 11
 • Quicktime 7
 • Skype 5
 • Windows explorer settings (nu al beschikbaar als buildingblock op www.resguru.com)
 • Windows Messaging Subsystem
 • Windows Live Messenger 2011
 • Winrar 4
 • Winzip 10,11 en 16
 • Yahoo! Messenger 9 – 11

Als laatste was er nieuws over de verschillende edities. De silver editie is te verkrijgen in twee smaken: Performance & Security of Advanced Administration. De laatste is de huidige silver editie, maar je kunt dus in het vervolg ook kiezen voor Performance & Security. Deze is eenmalig te zetten bij het invoeren van de licentie en daarna niet meer te veranderen.

RES Automation Manager 2012

Ook op het vlak van RES Automation Manager zijn verbeteringen aangebracht. RES AM 2012 is op dit moment al enkele weken uit en bevat ook een aantal grote updates.

Dispatcher+, is de opvolger van de huidige dispatcher. De nieuwe dispatcher kan 1500 of meer RES AM agents tegelijk bedienen. Voor grote omgevingen scheelt dit een behoorlijk aantal servers. De Dispatcher+ kan op 64bit systemen draaien en volledig gebruik maken van alle processor cores en het geheugen wat in deze systemen aanwezig is. Dit in tegenstelling tot de oude dispatcher, welke maar single-threathing was.

SCCM ondersteuning is ook in RES Automation Manager te vinden. Deze kan SCCM taken laten uitvoeren, welke ook direct worden uitgevoerd (net als met RES Workspace Manager). Tevens bevat RES Automation Manager 2012 een Linux agent. Deze maakt het mogelijk om vanuit de Windows omgeving je Linux servers te beheren. De linux client werkt ook goed op XenServer. Helaas is VMware ondersteuning nog niet aanwezig.

Updates worden niet meer verzorgt door de .wup-bestanden. Daarvoor in de plaats is een executable gekomen, die gestart moet worden op een server/pc die dispatcher is, of waar de console op geinstalleerd is. De executable verzorgd de afhandeling van een aantal checks om te voorkomen dat de omgeving na de update niet meer werkt (de vereisten van de nieuwe versie van RES AM 2012 worden nagelopen op de hele omgeving). Als alles okee wordt bevonden, draait de update echter wel als in het verleden. De ene executable verzorgt de gehele update van de hele omgeving, waarbij de componenten na elkaar worden geüpdate.

Naast dit alles zijn er ook weer een aantal nieuwe taken, queries en evaluators toegevoegd en heeft RES AM de mogelijkheid gekregen om globale variabelen te gebruiken. Deze laatste kunnen handig zijn voor hosting bedrijven of klanten die meerdere domeinen onder hun hoede hebben. Gebruikersnaam en wachtwoord voor het uitvoeren van taken kunnen via globale variabelen per omgeving/agent-team worden ingesteld. Ook is het mogelijk om nu Launch Windows in te stellen. Hierbij voorkom je dat RES AM taken gaat uitvoeren op momenten dat het niet goed uitkomt (zoals overdag tijdens productiedagen).

RES HyperDrive

RES Software presenteerde vandaag RES Hyperdrive aan een select gezelschap in You Meet in Utrecht.

RES Hyperdrive is vergelijkbaar met DropBox. Het grootste verschil: Het is de Enterprise DropBox. Het draait op de servers binnen je eigen IT infrastructuur. De data komt dus niet in een public cloud, zoals bij Citrix ShareFile, maar staat secure in je eigen datacentrum.

Er komen clients voor een grote range aan devices: Andriod, Windows Phone 7, iOS, OS X en Windows. Hierdoor heb je overal, waar je ook gaat, beschikking over je data op al je devices: Truly Follow-Me-Data. Zo zijn bestanden op je laptop beschikbaar, en als je in vergadering gaat op je iPad. Veranderingen worden gesynchroniseert zogauw er verbinding is met internet.

Naast storage per user, is het mogelijk om net als bij DropBox shared folders aan te maken en zo bestanden te delen onder meerdere personen. Dit is super handig voor bijvoorbeeld projecten, om alle projectleden van de laatste documenten te voorzien en tegelijk worden je gegevens op de laptops van de gebruikers veiliggesteld in je eigen datacentra en is deze beschikbaar tijdens meetings op ieders telefoon en tablet.

RES Hyperdrive behoeft geen installatie. Er komt een (linux) aplianance voor de grote hypervisors in deze wereld, dus de installatie is bijna Plug and Play (of eigenlijk Import en Play).

Security wordt geregeld vanuit je eigen infra. Management wordt geïntegreerd in de bestaande producten van RES, RES Automation Manager en RES Workspace Manager.

Licentie structuur is nog niet bekend, maar er komt uiteraard geen data-limiet op, RES Hyperdrive kan zo groot worden als je eigen storage in je infrastructuur aan kan.

Morgen komt [26-01-2012] Meer informatie is beschikbaar hier en hier en volgende week gaat de PR machine van RES helemaal los.

Mijn persoonlijke mening over RES Hyperdrive (zover ik er nu informatie over heb): RES Hyperdrive = Citrix ShareFile as it should be. Secure from within your own IT infra on all your consumer devices