Installatie van multi language packs via commandline in Windows 2008 R2/Windows 7

Na installatie van het OS, wat wij als IT-ers natuurlijk in het engels installeren, kan het voor komen dat je nog een extra taal wilt toevoegen. Nou kan dat via de GUI, maar dat wil je niet altijd. Het liefst zou je zien dat je deze via RES Automation Manager of een andere uitroltool geïnstalleerd kan krijgen.

Op de languagepack cd’s van Windows 2008 en Windows 7 vind je meerdere directories. Kies de directory met de taal die je wil installeren en neem hier de lp.cab uit. Deze kun je via de commandline installeren via lpksetup /i * /p [patch of/en bestandsnaam van de languagepack] /r /s

De switches achter lpksetup.exe dienen de volgende doelen:

/i Installeer een taal
/i *

/i [taalkeuze]

Installeer alle talen in het languagepack. Mocht je een languagepack hebben met meerdere talen dan kun je hier één selectie uit maken door bv. nl-NL te gebruiken ipv ster.
/p [path naar languagepack directory]

/p [path+bestandnaam van languagepack]

Path naar een directory met alle languagepacks die je wil installeren. Wil je maar één bepaalde languagepack installeren, dan moet je ook de bestandsnaam erbij plaatsen
/r Geen reboot op het einde van de installatie
/s Stille installatie

Let er bij het gebruik van een languagepack op, dat je versie van Windows wel meerdere talen ondersteund. Installeer je een languagepack op een Windows versie die geen multi-language ondersteund, dan wordt de hoofdtaal van die installatie overschreven!

Na installatie van een languagepack heb je via de GUI de mogelijkheid om de taal in te stellen voor de gebruiker en voor het systeem. Bij Terminal Servers (of Citrix XenApp) wil je in de meeste gevallen dat bij een Nederlands bedrijf Nederlands de standaard taal wordt voor gebruikers en voor het OS/System account.

Dit kun je via de volgende commandline doen: control.exe intl.cpl,,/f:”[path naar configuratie.xml]”

Het configuratiebestand moet er voor Nederlands als volgt uitzien:

<gs:GlobalizationServices xmlns:gs=”urn:longhornGlobalizationUnattend”>

<!– user list –>
  <gs:UserList>
    <gs:User UserID=”Current” CopySettingsToDefaultUserAcct=”true” CopySettingsToSystemAcct=”true”/>
  </gs:UserList>

<!– GeoID –>
  <gs:LocationPreferences>
    <gs:GeoID Value=”176″/>
  </gs:LocationPreferences>

<!– UI Language Prefernces –>
  <gs:MUILanguagePreferences>
    <gs:MUILanguage Value=”nl-NL”/>
    <gs:MUIFallback Value=”en-US”/>
  </gs:MUILanguagePreferences>

<!– system locale –>
  <gs:SystemLocale Name=”nl-NL”/>
<!– user locale –>

<gs:UserLocale>
   <gs:Locale Name=”nl-NL” SetAsCurrent=”true” ResetAllSettings=”false”>
   </gs:Locale>
</gs:UserLocale>

</gs:GlobalizationServices>

Dit configuratie bestand zorgt ervoor dat de taal van de huidige user op Nederlands wordt gezet en dat de regionale instellingen worden gekopieerd naar het default-user profiel en naar het systeem account. De regionale instellingen worden zelf niet ingesteld (dit kan wel) en ook de toetsenbord instelling wordt niet aangepast. De instellingen worden na een reboot aktief op de machine.

Voor meer opties en meer uitleg over de opbouw van het xml-bestand kun je terecht op:

Netwerkshare opnemen in Windows 7 Library

Sinds dit weekend staat er een nieuwe NAS te snorren in mijn netwerk. De Linksys MH410 is vervangen door een Synology DS211. Echter, doordat ik nu een nieuwe locatie heb voor mijn bestanden, deden mijn bibliotheken in Windows 7 raar. In het verleden had ik namelijk een koppeling gemaakt naar de verschillende shares met data op mijn NAS. Deze koppelingen klopten nu niet meer.

Helaas was ik vergeten hoe ik dit ook al weer in het verleden had gedaan. Dus maar weer een speurtocht gehouden op het net. Al snel had ik 2 mogelijkheden gevonden.

Optie 1. De data offline beschikbaar maken. Hierbij klik je met rechts op de share en zet je een vinkje bij “offline beschikbaar maken”. Dit heeft echter als nadeel dat alle data lokaal op je disken wordt opgeslagen. Een echte optie is dit dus niet. Heb immers niet voor niets een NAS gekocht.

Optie 2 . Symbolic links gebruiken. Dit was wat ik in het verleden had gedaan en nu opnieuw heb uitgevoerd. Dit gaat als volgt:

  1. Maak ergens op je harddisk een folder aan, bijvoorbeeld netwerk-links. Maak daarin een subfolder aan waaraan je later de data wil koppelen. In mijn geval werden het er drie: Muziek, Foto en Video.
  2. Klink nu met rechts op de library / bibliotheek waar je de share aan toe wil voegen en kies voor Properties / Eigenschappen.
  3. Voeg nu de folder toe aan de library via de knop “Folder toevoegen” (Include Folder). Eventueel kun je de folder instellen als default locatie voor bestanden die moeten worden opgeslagen. Druk vervolgens op OK.
  4. Open nu een commandline met verhoogde rechten
  5. Ga naar de folder waar de subfolders in staan
  6. Delete de subfolder
  7. Gebruik nu het commando mklink om een symbolic link aan te maken onder de naam van de map die je hebt verwijderd. Dit gaat als volgt: mklink /D [foldernaam] [path naar share]

    In het geval van de subfolder Muziek type je vervolgens in: mklink /D Muziek \nasmusic

De sharefolder wordt nu opgenomen in je library. Je kunt zien dat het om een symbolic link gaat in explorer omdat er een shortcut pijltje bij is gekomen. Als je DIR gebruikt in een commandbox krijg je in de folder de melding <SYMLINKD> linknaam [\share-adres]