Adobe Reader–Scale to Page

image

Voor een klant moet bij alle gebruikers de Scale to Page (Pagina’s schalen) instelling staan op None, omdat anders de kans bestaat dat het adres buiten het venster van de enveloppen valt.

Aangezien RES Workspace Manager de verandering niet opmerkte, moest ik gaan zoeken met procmon (die er ook moeite mee had om de verandering te vinden). Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de volgende key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\[Major Version Number].0\AVGeneral\
Name: iPrintScaling
Type: REG_DWORD
Value: 1 = None; 2=Fit to Printable Area; etc.

Vul voor [Major Version Number] het versienummer van Adobe Reader in. Heb de key getest met Adobe Reader 9 en 10 (10.0, 10.1, 10.1.1)