Dell servers, Citrix Provisioning server en Windows 7/Windows 2008R2 SP1

Als je Citrix Provisioning Server (PVS) gebruikt op een Dell server, dan kan het zomaar gebeuren dat je na het maken van een image van een master device een ander device start van hetzelfde image en je onderstaande scherm te zien krijgt:

Dit is een STOP: 0x0000007B error ( STOP 0x7B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE). Deze treedt op direct na het Windows logo (of eigenlijk het ‘wandelend’ balkje). Dat is het punt dat Windows de harddisk probeert te benaderen en het punt dat de PVS driver dus de boel moet oppakken, wat die blijkbaar niet doet.

Helaas is het geen probleem van PVS, maar van Windows. Het probleem treedt ook op bij het wisselen van een iSCCI controller. Citrix heeft dit uitgezocht met Dell (zie ook CTX125317 ) en Microsoft heeft hier later een patch voor uitgebracht (zie KB2344941 ). Deze patch had in SP1 moeten zitten, maar om een of andere reden heeft Microsoft hier een foutje in gemaakt. De hotfix zit NIET in SP1, erger nog, SP1 draait de patch terug. Dus mocht je al een Dell server hebben draaien met PVS en dit probleem eerder hebben opgelost met KB2344941, dan moet je er rekening mee houden dat de fout terug komt als je SP1 installeert. De huidige hotfix van Microsoft kun je niet installeren op SP1, deze weigert domweg te installeren omdat het OS patchlevel niet klopt. Microsoft heeft het ‘probleem’ op dit moment in onderzoek .

Voorlopig is er een workaround. Hiervoor moet je de pci.sys van een werkende server met de patch kopieren naar de server waar je al SP1 op hebt gezet. Dit is echter niet zo makkelijk als het lijkt. Windows blokkeert namelijk het overschrijven van systeembestanden, en dat is pci.sys. Mocht je het toch proberen dan krijg je de melding “You do not have permissions to perform this operation” of “You need authoriszation from TrustedInstaller in order to perform this action”. Gelukkig is hier om heen te werken en wel op de volgende manier:

  1. Mount de vdisk met het image MET SP1 erop in de verkenner. Dit kun je doen onder disk management of via de PVS console (rechtermuis op de vdisk -> mount vdisk)
  2. Klik rechts op pci.sys (te vinden in x:windowssystem32drivers -> vervang X door de driveletter van de gemounte vdisk) en kies voor Properties
  3. Ga naar het tabblad security en druk op Advanced

  4. Klik nu vervolgens op het tabblad Owner. Je zult zien dat hier “TrustedInstaller” staat.

  5. Klik op Edit en voeg jezelf (of domain admins) toe als owner van het bestand.
  6. Nadat je je zelf het toegevoegd geeft Windows het desbetreffende account als owner weer. Kies vervolgens OK in elk scherm totdat je terug bent in de Windows Verkenner.
  7. Ga nu opnieuw naar de properties van pci.sys en ga naar het tabblad security. Kies vervolgens voor Edit

  8. Voeg nu Domain admins of jou eigen account toe aan de lijst gebruikers en geef deze vervolgens Full Control

  9. Druk vervolgens op OK en nogmaals op OK. Nu mag je pci.sys aanpassen (renamen, verwijderen, overschrijven). Mijn advies, rename de huidige pci.sys naar pci.org en kopieer dan de pci.sys van de server zonder SP1 maar met de hotfix in deze directory.
  10. Unmount de image en boot de target device (niet de master). Je zult zien dat hij nu wel de volledige bootprocedure doorloopt.

(methode en screenshots gedeeltelijk overgenomen van HelpdeskGeek: Windows 7 – How to Delete Files Protected by TrustedInstaller )

— Update 4 mei 2012 —

Ondertusssen heeft Microsoft ook de fix beschikbaar gesteld voor SP1. Zie daarvoor KB2550978